หน้าแรก ข่าวสารและกิจกรรม

รับเอกสารทำลายฟรี

24 มิถุนายน 2565

บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด(มหาชน) ได้มอบความไว้วางใจในการทำลายเอกสารความลับทางธรุกิจ  ให้ ศูนย์รับทำลายเอกสารความลับฟรี ดำเนินการโดยวงษ์พาณิชย์ร่มเกล้ารีไซเคิล  เพื่อดำเนินการย่อยทำลายและจัดส่งเข้าโรงต้ม และนำมาเพื่อการรีไซเคิลอีกครั้ง  เราต้องขอขอบคุณลูกค้าที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม โดยตระหนักถึงการลดภาวะโลกร้อน และให้การสนับสนุนการนำกลับมาใช้ได้อีกครั้ง  ขอบพระคุณค่ะ

 

ศูนย์ย่อยทำลายเอกสารความลับสุดยอดฟรี
The Top Secret Document Destruction Free
www.secret-documents.com เราคือศูนย์รับทำลายเอกสารความลับฟรี เรารับทำลายเอกสารความลับทางด้วยเครื่องจักรย่อยอุตสาหกรรมที่ทันสมัย ทำลายเอกสารโดยการย่อย และอัดนำส่งเข้าโรงต้มได้รวดเร็ว และเอกสารทุกอย่างที่ถูกส่งมาทำลายจะยังคงเป็นความลับ ตลอดไป
ประเภทของเอกสารที่เรารับทำลายให้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น
การรับทำลายเอกสารความลับบัญชี การเงิน การรับทำลายเอกสารความลับทางการตลาด การรับทำลายเอกสารความลับทางการผลิต การรับทำลายเอกสารความลับของหน่วยงานธนาคาร การรับทำลายเอกสารความลับของหน่วยงานราชการ การรับทำลายเอกสารความลับของศาล การรับทำลายเอกสารที่เป็นความลับโรงเรียน มหาวิทยาลัย เช่นข้อสอบ
ท่านจะค้นหาเราได้ที่ www.secret-documents.com ศูนย์รับทำลายเอกสารความลับฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย หรือ สนใจทำลายเอกสารความลับฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายกรุณาติดต่อคุณสิริกร เบอร์โทร 081-8036048 หรือ www.recret-documents.com

• งานด้านให้คำปรึกษา

วงษ์พาณิชย์เรามีความเชี่ยวชาญและมีบุคลากรที่มีความชำนาญงาน และมีประสบการณ์ คอยให้คำแนะนำและเป็นที่ ปรึกษาให้แก่หน่วยงานของลูกค้าทุกท่าน ทั้งหน่วยงานราชการ โรงเรียน มหาวิทยาลัย บริษัท เอกชน ห้างร้าน ตลอดจน บุคคลทั่วไป ในด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการให้ความรู้ในการรับกำจัด และจัดการวัสดุเหลือใช้จากการบรรจุภัณฑ์ การผลิต อย่างถูกวิธีตั้งแต่ต้นทาง

• งานการจัดเก็บและขนส่ง

วงษ์พาณิชย์เรา มีบริการการจัดเก็บ เอกสารให้ลูกค้าอย่างถูกต้องเหมาะสม โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อม และ มาตรฐานความปลอดภัย รวมถึงการบริการขนส่งสินค้าที่เราดูแลให้ฟรี ปลอดภัย 100% โดยเอกสารของท่าน ยังคง เป็น ความลับตลอดไป

• การรีไซเคิล

วงษ์พาณิชย์เรา คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การลดโลกร้อน และพร้อมกันนั้นเรา ก็คำนึงถึง ความลับ ยังคง เป็นความลับ ดังนั้น เราจะทำการย่อยทำลายเอกสารของท่าน และส่งเข้าโรงต้ม อย่างปลอดภัย 100% ร่วมถึงท่านลูกค้าทุกท่านยังคงมี ส่วนร่วมในการช่วยลดโลกร้อนและร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการนำมารีไซเคิล