หน้าแรก ข่าวสารและกิจกรรม

3rs คืออะไร - หลักการณ์ของ 3rs

24 มิถุนายน 2565

3rs คือ  Reduce,Reuse,Recycle  เราจะเริ่มต้นจาก R ตัวแรกก่อนนะค่ะ

R ตัวแรกคือ Reduce (อ่านว่า รีดิ๊วส์ แปลว่า ลดลง) ก็คือ การลด ละ เลิก ใช้สิ่งของเครื่องใช้ที่ไม่จำเป็น หรือใช้จำนวนให้น้อยลง เช่นจากที่เคยดึงกระดาษชำระในห้องน้ำ ม้วนเป็นบึกเบ้อเร่อ ก็ลดลงเหลือแค่ปริมาณน้อยลง พอใช้ หรือจากที่เคยใช้ ทิชชูเช็ดหน้า เช็กปาก เช็ดน้ำมูก ทัั้งวันหมดเป็นกล่องๆๆ ก็เปลี่ยนมาเป็นการใช้ผ้าเช็ดหน้า  1 ผืนใช้ได้ทั้งวัน

R ตัวที่สองคือ Reuse (อ่านว่า รียู้ส แปลตรงตัวว่าใช้ชำ้)  เป็นการใช้แล้วใช้อีก  ใช้กันเข้าไปจนกว่าจะหมดสภาพการใช้งาน   เช่นขวดน้ำอัดลมเวลาเราซื้อมาดื่มหมด  ก็สามารถนำกลับไปใสน้ำไปแช่ในตู้เย็นได้  หรือใช้นำ้ยาล้างจาน  น้ำยาซักผ้า แทนที่จะไปซื้อสินค้าชนิดขวดซึ่งมีราคาแพงกว่าถุง  หรือเวลาไปซื้อข้าว ซื้อแกง  เราก็นำปิ้นโต ไปใส่ จะได้ไม่ต้องเปลืองถุง และเราก็ล้างปิ้นโตนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เป็นต้น

R ตัวที่สาม คือ Recycle(อ่านว่ารีไซเคิล แปลว่านำกลับมาใช้ใหม่) บางครั้งฟ้งดูแล้วเหมือนจะคุนหู และบ่อยครั้งที่ได้ยิน และอาจจะสับสนกับการReuse เพราะเป็นการนำกลับมาใช้แล้วใช้อีกเหมือนกัน แต่ การRecycle นั้น พิเศษตรงที่ต้องนำเอาวัสดุดิบมาแปรสภาพเสียก่อน อย่างเช่น ขวดน้ำอัดลม หรือพลาสติกของใช้ต่างๆ ที่ เมื่อเราใช้เสร็จแล้ว  เราก็สามามารถเป็นเอาขยะพลาสติกทั้งหลายเหล่านี้ มาคัดแยก  และนำไปเข้าสู้กระบวนการหลอมละลาย แล้วทำการฉีดเม็ดพลาสติก  แล้วส่งทำการขึ้นรูปโดยการแปรสภาพเป็นภาพชนะประเภท กะละมัง ถังขยะ เป็นต้น แม้นแต่กระดาษที่เราใช้ไม่ว่าจาก ครัวเรื่อน หรือ โรงเรียน บริษัท หรือโรงงานอุตสาหกรรม เราก็ทำการคัดแยกประเภทของกระดาษ เพื่อทำการส่งโรงต้ม เพื่อทำการแปรสภาพ นำกลับมาทำกระดาษใช้ได้ไหม่ เป็นต้น

ดังนั้นเราต้องร่วมมือกันเพื่อหยุด ภาวะโลกร้อน เราจึงควรจะช่วยกันโดยเริ่มจากสิ่งที่ใกล้ตัวเราก่อน เช่นภายในบ้าน  เราสามารถ ช่วยกันลดขยะได้โดยการคัดแยก และนำกลับมาใช้ชำ้ ตลอดจนการนำกลับมาใช้ใหม่  ตามหลักการณ์ของ 3rs


ศูนย์ย่อยทำลายเอกสารความลับสุดยอดฟรี
The Top Secret Document Destruction Free
www.secret-documents.com เราคือศูนย์รับทำลายเอกสารความลับฟรี เรารับทำลายเอกสารความลับทางด้วยเครื่องจักรย่อยอุตสาหกรรมที่ทันสมัย ทำลายเอกสารโดยการย่อย และอัดนำส่งเข้าโรงต้มได้รวดเร็ว และเอกสารทุกอย่างที่ถูกส่งมาทำลายจะยังคงเป็นความลับ ตลอดไป
ประเภทของเอกสารที่เรารับทำลายให้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น
การรับทำลายเอกสารความลับบัญชี การเงิน การรับทำลายเอกสารความลับทางการตลาด การรับทำลายเอกสารความลับทางการผลิต การรับทำลายเอกสารความลับของหน่วยงานธนาคาร การรับทำลายเอกสารความลับของหน่วยงานราชการ การรับทำลายเอกสารความลับของศาล การรับทำลายเอกสารที่เป็นความลับโรงเรียน มหาวิทยาลัย เช่นข้อสอบ
ท่านจะค้นหาเราได้ที่ www.secret-documents.com ศูนย์รับทำลายเอกสารความลับฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย หรือ สนใจทำลายเอกสารความลับฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายกรุณาติดต่อคุณสิริกร เบอร์โทร 081-8036048 หรือ www.recret-documents.com

• งานด้านให้คำปรึกษา

วงษ์พาณิชย์เรามีความเชี่ยวชาญและมีบุคลากรที่มีความชำนาญงาน และมีประสบการณ์ คอยให้คำแนะนำและเป็นที่ ปรึกษาให้แก่หน่วยงานของลูกค้าทุกท่าน ทั้งหน่วยงานราชการ โรงเรียน มหาวิทยาลัย บริษัท เอกชน ห้างร้าน ตลอดจน บุคคลทั่วไป ในด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการให้ความรู้ในการรับกำจัด และจัดการวัสดุเหลือใช้จากการบรรจุภัณฑ์ การผลิต อย่างถูกวิธีตั้งแต่ต้นทาง

• งานการจัดเก็บและขนส่ง

วงษ์พาณิชย์เรา มีบริการการจัดเก็บ เอกสารให้ลูกค้าอย่างถูกต้องเหมาะสม โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อม และ มาตรฐานความปลอดภัย รวมถึงการบริการขนส่งสินค้าที่เราดูแลให้ฟรี ปลอดภัย 100% โดยเอกสารของท่าน ยังคง เป็น ความลับตลอดไป

• การรีไซเคิล

วงษ์พาณิชย์เรา คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การลดโลกร้อน และพร้อมกันนั้นเรา ก็คำนึงถึง ความลับ ยังคง เป็นความลับ ดังนั้น เราจะทำการย่อยทำลายเอกสารของท่าน และส่งเข้าโรงต้ม อย่างปลอดภัย 100% ร่วมถึงท่านลูกค้าทุกท่านยังคงมี ส่วนร่วมในการช่วยลดโลกร้อนและร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการนำมารีไซเคิล